Polish English German Russian
  • 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Miasta i Gminy Kostrzyn

Lokalizacja: Kostrzyn

Zleceniodawca: Miasto i Gmina Kostrzyn

Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2017

Opis: Inwestycja polegała na termomodernizacji dwóch obiektów gminnych tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy Kostrzyn oraz budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach termomodernizacji wykonane zostały wszelkie prace demontażowe i montażowe, naprawcze i wymiany.

 DSCF8592

DSCF7714a